Cumpar Ferma sau Teren : 1000 – 3000 ha

Cumparam pentru investitori francezi ferme agricole intre 1000 si 3000 ha. Asocieri agricole. Business agricol. Cumparare sau arendare pe termen lung. Preferabil in Campia Romana dar poate fi oriunde. Cumparam pentru investitori francezi ferme agricole intre 1000 si 3000 ha. Asocieri agricole. Business agricol. Cumparare sau arendare pe termen lung. Preferabil in Campia Romana dar poate fi oriunde.Poate include teren pentru fotovoltaic, parcuri eoliene, luciu de apa. Pentru ferme sau teren : astept planuri cadastrale.

SMS/Whatsapp : +40 750 609 594 , LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/seicarescu/

https://wa.link/fbvp1

Termeni si Conditii
Cumparam legume si fructe in cantitati mari si foarte mari

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *