Comunicat de presa – „ HORTICULTURA ROMÂNIEI – context şi viitor “ – 18 nov 2023

„ HORTICULTURA ROMÂNIEI – context şi viitor “

Organizația Interprofesionala Naționala „ PRODCOM Legume-Fructe“ din România (OIPA ProdCom Legume-Fructe) a început seria de evenimente dedicate Dezvoltării și Consolidării Domeniului Agriculturii, Subdomeniului Horticulturii, Sectorul Legumiculturii și Pomiculturii din ROMÂNIA, organizând întâlniri cu micii producători agricoli individuali și marilor producători din spațiul României aflați conform Zonării culturilor, în marile bazine legumicole istorice (IF, BZ, PH, AR, AG, DB, OT, DJ, CL, IL, GL, BR, TL).

Organizația Interprofesională Națională „PRODCOM Legume-Fructe“ din România, funcționează în baza O.U.G. nr. 103/2008, completată cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații, estepersoană juridică română de drept privat, de interes public, cu caracter profesional şi este reprezentanta sectorului fructe și legume la nivel național.

OIPA ProdCom Legume-Fructe în calitate de organizație reprezentativă a sectorului, reunind cca. 255 organizații de producători de legume, fructe, flori, ciuperci și procesatori legume-fructe, susține acestea pentru formarea unei comunități de expertiză în domeniu pentru menținerea activității economice în special în zonele rurale.

Având în vedere temele dezbaterilor din cadrul întâlnirilor dedicate horticulturii românești, wall-street.ro (legislație, poiecte AFIR, pentru noua economie – business, economie, piețe de capital, idei de afaceri, curs valutar, retail, ecommerce, imobiliare, investitii, banci, IT şi media oferite ) are ca direcție strategică abordarea subiectelor fierbinți din sectorul horticol, a temelor de interes atât pentru micul fermier, cât și pentru giganții din industria alimentară. Discuțiile se vor concentra pe teme precum dezvoltarea tehnologică și îmbunătățirea mijloacelor de producție, soluții de finanțare pentru agricultori, reducerea importurilor și deficitul de forță de muncă. Ne vom îndrepta atenția și către starea învățământului agricol și către soluțiile de creștere a forței de muncă și întărirea generației succesorilor afacerilor din agricultură în scopul împlinirii obiectivului național major de realizare a securității şi siguranței alimentare în perspectiva 2023-2050.

Concentrarea oportunităților se va focusa pe prioritatea înființării unor centre de excelență integrate cu unități de producție-depozitare-valorificare, ale micilor producători și marilor producători din granițele țării uniți pentru ROMÂNIA AGRAR – INDUSTRIALĂ , cât şi dezbateri de la respectul unui producător responsabil pentru un consumator cu atitudine și bine informat.

Obiective:

  1. Informare actualizată în materie legislativă şi judiciară: statutul, rolul şi calitatea de membru al OIPA ProdCom Legume-Fructe, sistemul de consiliere agricolă, Legislație privind utilizarea Produselor pentru Protecția Plantelor(PPP) şi financiar-contabilă privind plafonarea prețurilor și utilizare numerar max. 1000 lei, la nivel regional, național și internațional;
  2. Profesionalism, tradiție și asociere (organizare) pentru atenuarea dezechilibrelor regionale semnificative privind impactului speculaţiilor asupra prețurilor produselor agricole de bază printr-un nivel superior de securitate juridică şi instrumente financiare de stimulare, cât şi de întărire a rolului organizaţiilor de producători;
  3. Gestionare posibilă: Potențial, Competitivitateși Reprezentativitate a Satului, prin programe de management integrat al dăunătorilor cu scheme de tratamente;
  4. Strategie de Management Comercial pentru înființarea unui Departament de Export al OIPA ProdCom Legume-Fructe cu Academia de Studii Economice prin Centrul de Excelență în Comerț Exterior, împreună cu elitele Gospodăriei Țărănești și elitele mediului Academic ca ,, Motoare de Creștere Economică “ .

Finalitatea „ HORTICULTURA ROMÂNIEI – context şi viitor “ va paragrafia un document în formă scrisă ce va fi transmis Guvernului României, respectiv Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale susținut de cei participanți din cadrul evenimentelor.Toate acestea sunt pentru consolidare a eforturilor în materie legislativă şi judiciară pentru întărirea Sectorului Horticol de atenuarea dezechilibrelor regionale semnificative privind impactului speculaţiilor asupra preţurilor produselor agricole de bază printr-un nivel superior de securitate juridică şi instrumente financiare de stimulare, cât şi de întărire a rolului organizaţiilor de producători.

În numele tuturor membrilor și organizațiilor membre,

Cu deosebită considerație,

PREȘEDINTE

OIPA ProdCom Legume-Fructe

ing.Gheorghe VLAD

CumparLegume: Platforma care Conectează Producătorii cu Hotelurile și Restaurantele
Termeni si Conditii

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *